Návrat do zaměstnání po delší době

Člověk, který byl delší dobu mimo zaměstnání – ať už z důvodu nezaměstnanosti, dlouhodobé nemoci nebo mateřské dovolené – to má při hledání dalšího zaměstnání složitější. Musí si totiž znovu zvykat na nové trendy a změny, k nimž došlo a navíc musí každému zaměstnavateli dokazovat, že během této doby nezanedbal svůj další rozvoj. Článek poskytuje tipy pro osoby, které se ocitnou právě v této situaci.

Je dobré si uvědomit, že za tu dobu, kdy byl mimo zaměstnání, načerpal člověk mnoho nových zkušeností, které se poté dají využít. Řízení domácnosti například vyžaduje manažerské schopnosti – člověk rozděluje práci ostatním, musí se rychle rozhodovat a zvažovat priority, správně si rozdělit čas potřebný pro jednotlivé činnosti. Ani dohled nad rodinnými financemi není jednoduchá záležitost.

Před hledáním nového zaměstnání by si měl člověk udělat seznam všech činností, které v mezičase dělal – může jít např. o výpomoc v neziskové organizaci, absolvování jazykových kurzů apod. Poté by měl dotyčný zjistit, jaké schopnosti mu všechny tyto činnosti pomohly rozvíjet. Ty by pak měl prezentovat svému potenciálnímu zaměstnavateli.

**Datum vydání:** XII/2001

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com