Nastupuje éra firemního Facebooku

Více než polovina britských zaměstnavatelů pozoruje rostoucí trend nových zaměstnanců a absolventů, kteří chtějí a očekávají možnost používání sociálních sítí v práci. Ukázal to výzkum organizace Open Text’s Web Solutions Group. Pouze 11 % zaměstnavatelů tento trend nezaznamenalo a 32 % jej sice zatím nevidělo, ale očekává jeho brzké propuknutí.

Podle ředitelky Open Text’s Web Solutions Group pro Velkou Británii Andy Bellingerové se takto projevuje změna kultury v posledních dvou až třech letech. „Studenti vyrůstají při používání Facebooku a když vstupují do pracovní síly, chtějí mít možnost komunikovat pomocí těchto nástrojů, na které jsou zvyklí. Rostoucí poptávka po nástrojích typu Facebook, Twitter, YouTube a dalších technologiích webu 2.0 je přímým odrazem toho, jak lidé změnili způsob, jímž komunikují.“

Výzkum dále ukázal, že i když řada zaměstnavatelů vidí sociální sítě jako překážku v práci, 61 % respondentů si myslí, že nástroje webu 2.0 mohu být využívány ve prospěch firem. Na otázku, zda by povolili Facebook, odpovědělo 46 procent respondentů kladně. 31 procent vyjádřilo možnost povolení a 21 procent by nesouhlasilo.

Bellingerová k tomu dodává: „Ukazuje se, že organizace si začínají uvědomovat výhody nástrojů webu 2.0 a to, jak mohou využít nástroje typu Facebook ke svému prospěchu a lepší komunikaci uvnitř firmy i se zákazníky. Spolu s tím, jak vyrůstá webová generace a nastupuje do práce, by firmy měly být připraveny nabídnout komunikační nástroje, které očekává. Dny firemního newsletteru jsou sečteny. Nastupuje éra firemního Facebooku.“

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine