Na klasické vzdělání zapomeňte

Proč v podnicích dochází tak často k osudovým chybám při rozhodování? Proč jsou manažeři tak často svými úkoly přetíženi? Na tyto otázky se snaží najít odpověď autor rozhovoru s trenérem managementu Reinhardem K. Sprengerem, který je považován za jednoho z největších odborníků na problematiku manažerského vzdělávání v Německu. Sprenger se vyjadřuje především k chování vrcholových manažerů a vnímání společnosti.

Tento odborník se především domnívá, že management nejen v Německu příliš podléhá vidině laciného zisku a opájí se představou toho, že je něco více než ostatní lidé. Problém spočívá v tom, že v manažerských vzdělávacích programech se až příliš často zdůrazňuje, že by firma měla především generovat zisky. Uvažuje se zde v číslech, nikoli v rovině vztahů s lidmi.
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin