Mzdy evropských bankéřů jdou nahoru

Platy manažerů odpovědných za řízení rizik v evropských finančních institucích rostou. Reagují tak na nová regulační opatření týkající se výplaty bonusů v tomto sektoru. V důsledku zvyšování základních platů a výrazně vyššího uplatňování odložených náhrad a dlouhodobých pobídek pak oslabuje role krátkodobých pobídek. Vyplývá to z nejnovějšího ročníku výzkumu společnosti Mercer s názvem Pan-European Financial Services Executive Remuneration Survey.

Výzkum zpracoval přehled základních platů a bonusů senior manažerů 38 předních pojišťovacích, bankovních a finančních společností v západní Evropě. Konstatuje, že zmrazování a krácení platů vysoce postavených manažerů ve finančním sektoru již skončilo a většina organizací se vrátila k pravidelnému přehodnocování platů.

Medián mezd všech seniorních manažerů ve finančních institucích vzrostl v letech 2009 až 2010 přibližně o 2 %. U rolí odpovědných za interní kontrolu to však již bylo 5 %. Ve srovnání s rokem 2008 posílil podíl základní mzdy a naopak oslabily roční bonusy.

V roce 2008 tvořila příjem seniorních manažerů v evropských finančních institucích z 25 % základní mzda, ze 40 % krátkodobé pobídky a ze 35 % dlouhodobé pobídky. V roce 2009 však 60 % týchž manažerů nedostalo žádný roční bonus. V roce 2010 již příjem seniorních manažerů v evropských finančních institucích sestával z 34 % základního mzdy, 30 % krátkodobých pobídek a 36 % dlouhodobých pobídek.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork