Mýtus drahé pracovní síly pro IT

Nábor nových zaměstnanců do IT je velmi složitý. Měřit skutečné dovednosti uchazečů totiž často nelze, i když uchazeč uvádí v životopise, že ovládá určité programovací jazyky nebo pracoval na určitých projektech.

Článek proto doporučuje nepřehlížet čerstvé absolventy škol, což je jednodušší a méně riskantní. Náborář u nich nemusí ověřovat dosavadní zkušenosti a ušetří. Absolventi jsou navíc v práci šťastnější a zapálenější. Samozřejmě se může ukázat, že jsou neschopní, to však hrozí i u zaměstnanců s předchozími zkušenostmi.

- Studijní průměr není určující. Při výběru zaměstnanců do IT se neřiďte jen známkami.

- Nepřijímejte uchazeče, který vyjádří přání stát se manažerem.

- Nepřehlížejte méně známé univerzity a školy.

- Nepřijímejte uchazeče jen proto, že chodili na prestižní školu. Tito absolventi většinou lépe uplatní svá ega na burze, ve vládních projektech, v oblasti práva nebo školství.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com