My manažery nepotřebujeme

Bill Gilmer řídí tiskařskou společnost s 16 zaměstnanci a minimem manažerů. Říká, že jsou velmi plochou organizací. Investoval do technologie, aby měl každý z jeho pracovníků všechny potřebné informace a mohl činit rozhodnutí bez nadřízeného. Zaměstnanci mají přístup k těm samým informacím jako management, proč tedy mít management? Vskutku, proč? Jednoduše z toho důvodu, že organizace může být až příliš plochá. Manažeři jsou někdy nezbytní. Důležité je zajistit, aby v podniku nebylo manažerů příliš mnoho nebo příliš málo. Bez hierarchie mohou zaměstnanci činit špatná rozhodnutí, protože jim chybí zkušenosti, odpovědnost či motivace k práci.

Profesor organizačního chování Harold Leavitt ze Stanfordské univerzity říká, že hierarchie je potřebná, ať ji máme rádi či ne, protože díky ní jsou věci vykonány. Je sice zastáncem zlidšťování organizací, ale upozorňuje na nebezpečí přílišného zploštění. Čím více zplošťujete, tím více ztrácíte kontrolu. Technologii můžete využívat k dohlížení na zaměstnance, monitorování jejich produktivity, k umožnění zaměstnancům činit vlastní rozhodnutí, jako v Gilmerově případě. Profesor Leavitt nevidí problém v tom, jak je organizace plochá, ale v tom, zda si je podnikatel vědom tohoto problému a zda je připraven s ním bojovat.

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com