Multigenerační týmy nejsou dnes žádnou výjimkou

Dnešní pracovní síla je více různorodá než kdy předtím. Manažer tak musí čelit více generacím na pracovišti a navíc ještě musí multigenerační tým zvládnout.

Na jednom pracovišti k sobě můžete zavolat zástupce čtyř generací. Jsou to tzv. Tradicionalisté (narození před rokem 1945), příslušníci generace Baby Boomers (narození 1946-1964), Generace X (narození 1946-1980) a Generace Y (narození po roce 1980).

Každá z těchto generací má zřetelné názory na autoritu, na rodinu, pracovní morálku, komunikaci i vedení. Zvládání těchto čtyř generací najednou je výzva pro dnešní zaměstnavatele a specialisty na lidské zdroje.

Kvůli nedostatku pracovních sil, který sužuje současný pracovní trh, je vysoká poptávka po kompetentním a zkušeném personálu. Organizace začínají oceňovat každou generaci, ovšem nejvíce tu nejmladší. Hlavně proto, že Generace Y představuje pro zaměstnavatele lidi nezávislé, etnicky různorodé, technologicky důvtipné a komunikativní.

Je třeba se zaměřit na to, jak by si generace mohly rozumět, co mají společného a na základě toho celý tým řídit. Bez kompromisů to ale nepůjde.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101