Mobilní zaměstnanci ztrácejí firemní data. Co s tím?

Spolu s tím, jak přibývá mobilních zaměstnanců, vzrůstá i riziko ztráty citlivých firemních dat. Potvrdila to nedávná studie společnosti Cisco, které se zúčastnilo více než 2000 zaměstnanců z 10 zemí (USA, Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Číny, Indie, Austrálie a Brazílie). Jako nejnebezpečnější zacházení s firemními IT nástroji v rukou mobilních zaměstnanců byly identifikovány následující praktiky:

- změny bezpečnostního nastavení počítačů,

- používání neautorizovaných aplikací,

- používání neautorizovaných přístupů k sítím a zařízením,

- sdílení citlivých firemních informací,

- sdílení firemních zařízení,

- propojování pracovních a soukromých zařízení a komunikací,

- zanechávání zařízení bez ochrany,

- ukládání přihlašovacích jmen a hesel,

- ztráty přenosných zařízení pro ukládání dat,

- povolení nekontrolovaného pohybu. 

Pokud si firmy chtějí ochránit svá data, měly by se držet následujících doporučení:

- Zaveďte vzdělávání a školení v oblasti bezpečnosti.

- Měli byste vědět, jak a kde se vaše data ukládají a používají a odkud se k nim přistupuje.

- Chraňte svá data, jako by to byly peníze. Učte své zaměstnance přepočtu ztrát dat na  peníze.

- Zaveďte standardy bezpečného zacházení s daty vzhledem ke konkrétní kultuře.

- Budujte kulturu důvěry mezi zaměstnanci a IT.

-kk-

Zdroj: Computerworld.com - novinky ze světa IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje Computerworld.com