Mobilní zaměstnanci a nové bezpečnostní hrozby

Krádeže dat a důvěrných informací jsou pro firmy stále větším problémem, zejména v souvislosti s používáním ručních komunikačních zařízení a přenosných počítačů mobilními zaměstnanci nebo zaměstnanci pracujícími na dálku.

Podle výzkumu amerického sdružení CompTIA (Computing Technology Industry Association) zaznamenalo 60 procent z více než tisícovky oslovených organizací v posledním roce určitý nárůst bezpečnostních problémů právě v souvislosti s přenosnými zařízeními pro přístup k datům a přenos dat. U bezdrátových sítí to bylo 55 procent.

„Rozšiřující se vzdálený přístup k důvěrným datům a aplikacím prostřednictvím mobilních zaměstnanců a zavádění bezdrátových sítí posunuje hranice IT oddělení,“ vysvětluje ředitel CompTIA John Venator. „Spolu s tím, jak se přístup rozšiřuje mimo čtyři stěny organizace do vzdálených kanceláří a k zaměstnancům pracujícím

doma nebo v terénu, představuje každé vzdálené připojení nové bezpečnostní ohrožení, které je třeba odstranit.“

Vzdálený přístup k datům umožňuje téměř 80 procent oslovených organizací. Jen 32 procent však zavedlo školení o bezpečném zacházení s daty a jen 10 procent to plánuje v dalších 12 měsících. 90 procent těch, které školení zavedly, pak uvádí, že jim to pomohlo snížit bezpečnostní rizika.

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork