Mezipodniková fúze - přes nejistotu k úspěchu

Dnešní doba hospodářských výkyvů může pro podniky znamenat nejisté období – slučování společností bývá může přinést stabilitu, ale má i svůj rub. K jakým opatřením přistupovat a jaké dovednosti si je třeba osvojit k tomu, abyste svoji společnost provedli právě touto nástrahou? Jaká je vaše role v nově vzniklém subjektu, jak se udržet v centru dění? Budete-li znát možná úskalí, lépe situaci zvládnete.

Mezipodniková fúze. První nebezpečné období nastává bezprostředně po jejím oznámení – příliš nejistoty a málo seriózních informací může způsobit zmatek. Práce však musí být udělána, zákazník spokojen – nejdůležitější je zvládnout zvládněte emoce zaměstnanců. Zvyšte jejich informovanost, věnujte se znovu těm nejlepším z nich – udržujte jejich motivaci. Zdůrazněte, že sloučení je příležitostí i k tomu začít dělat věci lépe.

Další kritické období přichází krátce po spojení společností – výkonní ředitelé jsou odpovědni za stabilizaci podnikové kultury a vztahů. Většinou bývá tento faktor podceňován, přestože se významnou měrou podílí na produktivitě. Komunikace je klíčem k úspěchu. Slučování podniků bývá pro vedoucí pracovníky jednou z největších výzev a vyžaduje nejen dovednosti nejen manažerské, ale i sociální.
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First