Metoda vážených ukazatelů může posloužit k hodnocení správy znalostí

Metoda vážených ukazatelů (ozn. BSC) je nástroj, s jehož pomocí mohou ředitelé společností formulovat strategii a převádět ji do podoby měřitelného plánu. Může také podpořit komunikaci mezi členy týmu, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé prvky strategie. V praxi se tato metoda bohužel zaměřuje spíše na tradiční, popř. vedlejší měřítka výkonnosti. Ve skutečnosti je třeba klást důraz na detaily.

Viceprezident jedné z poboček poradenské firmy **Cap Gemini Ernst & Young** nabízí k zamyšlení jeden příklad, jak metodu vážených ukazatelů správně používat: společnost, o jejíž úspěšnosti rozhoduje velký počet odborníků, může svou strategii zaměřit na udržování celoživotní spolupráce s bývalými pracovníky. Měřítkem naplnění této strategie je pak počet zaměstnanců, kteří se v daném roce k firmě vrátili.

Někteří odborníci se domnívají, že pomocí uvedené metody může firma hodnotit úroveň správy znalostí a „lidského kapitálu“. Pro tyto účely se její vlastnictví dělí do dvou kategorií:
- krátkodobá aktiva (strategické a vůdcovské dovedností) a
- dlouhodobá aktiva (povědomí strategie, přizpůsobení strategie a její integrace).

Autor příspěvku se zmiňuje o důsledcích metody vážených ukazatelů pro společnost **Alterra Health Care**.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine