Měli byste číst elektronickou poštu zaměstnanců?

Na otázku, zda je vhodné číst elektronickou poštu zaměstnanců odpovídá článek překvapivě, ale se vší vážností, že ano. Zneužívání elektronické pošty zaměstnanci znamená pro firmu riziko soudních sporů, přerušení obchodních aktivit, virů či ztrát v oblasti produktivity. Firmy by proto měly zavést písemné směrnice pro používání elektronické pošty a školit zaměstnance ve smyslu toho, co je povoleno a co nikoli. Od věci není ani implementace softwaru pro monitorování elektronické pošty, který směrnice pomůže prosadit v praxi. Má se ale zaměstnavatel skutečně stát Velkým bratrem?

Software pro monitorování elektronické pošty automaticky prochází doručenou i odeslanou poštu a zkoumá, zda neobsahuje jazykové prostředky poškozující firemní směrnice, načež ji přeposílá k nahlédnutí příslušnému manažerovi. Pravdou však zůstává, že obdobnou funkci mohou plnit i lidé. Jestliže například zaměstnanec pokaždé při příchodu nařízeného zakrývá či vypíná svůj monitor, pravděpodobně pracuje s materiálem, který se s firemními směrnicemi neslučuje.

Odpovědní představitelé firem se v článku shodují na tom, že v určitých odvětvích je dohled nad e-maily zaměstnanců nejen dobrý, ale nutný. Jedná se například o makléřské firmy nebo podniky působící v oblasti chemického průmyslu. Na první pohled sice sledování pošty zaměstnanců vypadá nepřijatelně, představuje však pro firmy obrovské výhody. Otázkou zůstává, jak se v dané problematice staví právo jednotlivých zemí.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Transform Magazine - Magazín věnovaný rozvoji byznysu prostřednictvím moderních technologií.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Transform Magazine