Máte demokratický intranet?

Podnikové intranety jsou dnes již důležitou součástí většiny společností. Kdo by ho však měl „vlastnit“ a starat se o něj? Zvláštní oddělení? Oddělení informačních technologií? Top management? Měla by o něm vůbec rozhodovat malá skupinka lidí? Manažeři, poradci a uživatelé intranetu se překvapivě shodují tom, že by podnikový intranet měl patřit všem a nikomu.

Neurčí-li společnost striktně operátora intranetu, může pak tato síť hrát několik rolí zároveň. Stane se mocným nástrojem komunikace pro řadové pracovníky i manažery. Intranet pak bude jednoduše zosobňovat firemní kulturu, místo aby se stal přísně kontrolovaným a neživým médiem.

Neznamená to však, že by se Intranet neměl udržovat ve srozumitelné a dobře orientovatelné podobě. K tomu je třeba zvolit kompetentní osobu nebo skupinu, která však nebude intranet „vlastnit“. Ta může například standardizovat jednotlivé stránky intranetu pomocí formálních elementů. Každé oddělení si pak může s pomocí této struktury vytvářet své vlastní stránky.

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company