Mapování strategie žádný podnik nezabije

Mapování strategie žádný podnik nezabije

Strategická mapa představuje vizuální ztvárnění organizační strategie. Úzce souvisí s nástrojem pro zvyšování hodnoty podniku Balanced Scorecard. Je to silný komunikační nástroj, který dává všem zaměstnancům možnost pochopit strategii a převádí ji do podoby akcí, jejichž provedením mohou organizaci pomoci. Stejně dobře ji může využít organizace s pětadvaceti zaměstnanci, jako jiná, která jich má stovky nebo tisíce.

Většinou je jmenována jedna osoba, která je za strategickou mapu odpovědná. Ta zajišťuje aktuálnost dat v mapě i systému Balanced Scorecard, organizuje pravidelnou měsíční distribuci zpráv a vytváří agendu pro měsíční schůzi managementu za účelem diskuse o výkonnosti v závislosti na strategii. V USA se tento pracovník označuje jako „Chief of Staff“.

Článek je koncipován jako rozhovor s Robertem S. Kaplanem, jedním z autorů knihy „Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes,“ která nedávno vyšla ve Spojených státech ve vydavatelství Harvard School of Busines Press. Konkrétní uplatnění strategického mapování v praxi popisuje citovaná pasáž z této knihy na příkladě švédské společnosti **Volvofinans**. Té se díky této metodě podařilo zvýšit morálku a oddanost zaměstnanců a zdokonalit plnění stanovených cílů. Proměnila tak nehmotná aktiva v hmatatelné výsledky, což je cílem strategického mapování.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge