Manažerský úspěch v sedmi bodech

Efektivní manažer věnuje pozornost mnoha aspektům managementu, vůdcovství a vzdělávání v rámci organizací. Mluvit o manažerském úspěchu a vybrat několik základních předpokladů je proto velmi obtížné. Článek se i přesto pokouší shrnout sedm podmínek úspěšného managementu. Nejdůležitější je, abyste byli člověkem, kterého budou chtít ostatní následovat.

- Vytvářejte efektivní a citlivé interpersonální vztahy.

- Efektivně komunikujte tváří v tvář, písemně i elektronicky. Pozorně naslouchejte.

- Budujte týmy a umožňujte zaměstnancům, aby mohli efektivněji spolupracovat.

- Chápejte finanční stránku obchodu. Stanovujte cíle, dokumentujte a sledujte postup a úspěch zaměstnanců.

- Budujte prostředí pozitivní morálky a uznání,v němž budou zaměstnanci mít motivaci k úspěšné práci.

- Buďte příkladem a projevujte uznání těm, kteří se chovají stejně.

- Pomáhejte zaměstnancům růst a rozvíjet se pomocí vzdělávacích programů.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR