Manažerské schopnosti nejsou závislé na pohlaví

Manažerské schopnosti nejsou závislé na pohlaví

Otázku, zda jsou ženy lepší manažeři než muži, se snaží různí vědci a odborníci zodpovědět již značně dlouho. Na toto téma byly provedeny i mnohé studie, jejichž výsledky se různí. Zaměstnanci se však shodují na tom, že svého nadřízeného neposuzují podle toho, zda je muž či žena, ale podle toho, jaké má schopnosti a styl práce. Vlastnosti jako schopnost řízení lidí, flexibilita a smysl pro humor nejsou výlučně mužskou ani výlučně ženskou záležitostí.

Ženy v manažerských funkcích se musí v mnoha případech vyrovnávat se stereotypy, které na pracovištích panují. Buď se o nich tvrdí, že jsou „příliš ženské“ pro efektivní vedoucí práci nebo naopak příliš „mužské“ (viz kritiku, kterou musela snášet Margaret Thatcherová).

Některé studie připisovaly sice dříve určité vlastnosti výlučně ženám (např. holistický přístup k řešení problémů, lepší schopnost naslouchat a schopnost týmové práce). Tento přístup však většina firem zavrhla, protože vytváří opět nové nezdravé stereotypy – tj. činí dojem, že všechny ženy musí mít tyto vlastnosti.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder