Manažerská komunikace má své zlozvyky

Umění komunikovat s lidmi patří k hlavnímu poslání manažera. Tento názor potvrdí každý, kdo nechápe řízení jen jako dirigování lidí prostřednictvím příkazů a zákazů z pozice nadřazenosti.

Málokterý pracovník si uvědomuje, že nálada, pocity, chování, výkonnost pracovníků nebo nechuť k práci jsou často ovlivňované vzájemnou komunikací na pracovišti. Efektivně komunikovat, podnítit lidi k pracovnímu výkonu, to znamená umět je ovlivnit, ne jen informovat.

K základním předpokladům patří schopnost porozumět pracovníkům, dokázat se vžít do jejich postavení, pracovní role, respektovat je a umět s nimi komunikovat. Součástí komunikace je schopnost přijímat a podávat informace. Pravidelný tok informací a zpětné vazby je předpokladem k formování důvěry.

Komunikace nebývá vždy příjemná. Významný podíl na tom mají různé zlozvyky, které si často ani neuvědomujeme. Jejich používáním dochází k různým nedorozuměním, která ovlivňují úroveň komunikace v negativním slova smyslu. Mezi ně patří například:

- Zevšeobecňování

- Neposlouchání

- Čtení myšlenek

- Falešný dialog

- Nedostatek empatie

- Nedostatek zpětné vazby

Uvedené zlozvyky se mohou zdát jednoduché a vzbuzovat pocit, že nám se to nemůže stát. Když se ovšem někdy zamyslíme a dostaneme své chování pod kontrolu, uvědomíme si je a budeme se je snažit minimalizovat.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk