Manažeři by neměli vytlačovat nastupující generaci

Posledních deset let se v personalistice neslo ve znamení nastavování řídících procesů. Personálně poradenské společnosti a oddělení lidských zdrojů ve firmách měly jednoduché a plodné období. Nastal ale čas, kdy mnoho podniků a firem zápasí s nedostatkem kvalifikovaných lidí.

Tento nedostatek bývá u nás i na Slovensku připisován otevřenému pracovnímu trhu. Současný stav se nese ve znamení války o talenty. V této souvislosti je zajímavé poukázat na nezájem vlád o budování legislativy, která by se týkala nejen získávání talentů, ale i samotné výchovy.

Faktory k získávání kvalifikovaných pracovních sil spočívají ve špatném nastavení legislativy. Právě ta by měla motivovat lidi k práci a ne k soustavnému pobírání sociálních dávek. Nezaměstnaní totiž v současné době velmi zneužívají existující systém. Odpracují nutný počet měsíců, a poté se opět nechají zaevidovat na úřadech práce. Na těchto úřadech pak chybí mechanizmus kontroly. K nedostatku kvalifikované pracovní síly tak přibude i nedostatek jakékoliv pracovní síly.

Důvodem současného stavu na pracovním trhu je nízká vnitrostátní mobilita z regionů s vysokou nezaměstnaností. Konkrétně se jedná o práci na černo, brigády a konzervatismus. Lidé v produktivním věku neradi opouštějí rodná města a vesnice, a když, tak raději směrem do zahraničí.

Personální management pak v globálu řeší jen krátkodobé problémy. V jistém podniku potřebují na dobu určitou zaměstnat jistý počet pracovníků. Neřeší to však nic z hlediska dlouhodobé perspektivy. Budoucnost je totiž nejen v talentech a kvalifikovaných silách, ale především v současných studentech a absolventech.

Současní manažeři působící v lidských zdrojích by neměli z pracovního trhu vytlačit nastupující generaci. To znamená, že by se jejich pozornost měla soustředit na získávání studentů. Jde o to, podporovat ambice těch, kteří se chystají budovat si kariéru. 

Současná analýza pracovního trhu nejen ve výrobní sféře několik řešení naznačuje. Může jít například o výrazné zvýšení mezd nebo vnitrostátní mobility, přesvědčení lidí o tom, aby se vrátili ze zahraničí. Za úvahu stojí i potenciál na trhu práce – odborné přeškolování. Systematické vzdělání a rozvoj zaměstnanců je pro výkon a úspěch každé firmy a společnosti nevyhnutelné.

-pk-
Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline