Manažer schizofrenikem

V poslední době se mění úloha manažerů ve společnostech. Mezi jeho základní úkoly patří:
- Plánování
- Organizování
- Výběr pracovníků a jejich rozmísťování
- Vedení
- Kontrola

Významná část práce manažera je zaměřena na práci s lidmi. Řízení lidských zdrojů je pak jeho nejdůležitějším úkolem. Manažeři lidských zdrojů představují nejcennější bohatství podniků. Vzhledem k finanční náročnosti jejich výchovy se dnes společnosti snaží spíše o přetažení odborníků z jiných míst. Kvalita práce personálního manažera je ukazatelem podnikové kultury a stylu řízení.

Manažer by měl se svými zaměstnanci pravidelně komunikovat. Produktivitu práce může zvyšovat tím, že bude svým zaměstnancům správně organizovat čas, určovat priority a rozlišovat činnosti podstatné a nedůležité.

Závažným úkolem manažera je rozmisťování pracovníků. Při této činnosti by měl přihlížet nejen ke vzdělání a praxi adeptů, ale i k psychologickým předpokladům, adaptibilitě a pružnosti při provádění činnosti. Ti manažeři, kteří v těchto bodech nemají dobrý postřeh, vytvářejí nevýkonný kolektiv, jehož členové mohou dříve či později podlehnout psychickým problémům. Základní chybou je, pokud jsou lidé vybírání bez účasti jejich bezprostředního přímého nadřízeného.

Dále by měl manažer dbát na vzdělání, hodnocení a také odměňování pracovníků. Měl by vést zaměstnance k angažovanosti a přesvědčit je o cílích podniku. I v těchto oblastech, stejně jako při pohovorech se zaměstnanci hraje znalost psychologie důležitou úlohu. Sám manažer by měl dbát na to, aby sám dobře znal a dovedl analyzovat své chování a gesta při své komunikaci s ostatními. Stále více proto platí, že dobrý manažer musí být i dobrým psychologem.
-kh-
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz