Manažer nebo manažerka?

Muži a ženy mají jiné a měnící se emoční potřeby, které ovlivňují způsob jejich jednání. Nejlépe se tyto rozdíly dají pozorovat právě na pracovišti.

Hlavní rozdíl mezi muži a ženami není ve schopnostech (jak se muži domnívají), ale ve stylu. Několik průzkumů zjistilo, že za šéfa by muže chtělo 77 % žen a jen 60 % mužů. Jaké jsou v jejich stylu klíčové rozdíly?

Ženy kladou více otázek než muži, mají skon být zvídavé a zjišťují si všechny podrobné informace, než udělají konečné rozhodnutí. Vyhledávají informace a analyzují fakta, protože chtějí záležitosti porozumět. Muži vše řeší jednodušeji (což neznamená hůře) a umějí dávat instrukce snadněji než ženy. Jednání ženy a tudíž její přání je vždy nepředvídatelné.

Pokud chce zaměstnanec odejít dříve z práce nebo si prodloužit pauzu na oběd, má větší šanci uspět u muže než u ženy. Ženy zase spíše chválí práci svých zaměstnanců.

Muži jsou schopní kariéře a práci obědovat více než ženy, aniž by tak postrádali rodinný život

-pk-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com