Máme vůbec právo přežít?

Vytisknout

Pavel Makovský, LIGS University

Kladete si často v práci či ve svém podnikání tuto otázku? Nebo alespoň někdy? Proč by právě firma, ve které pracuji či moje podnikání mělo dlouhodobě přežít?

Ve své praxi jsem se setkal s mnohými podnikateli, manažery či zaměstnanci firem, kteří si tuto otázku nikdy nepoložili a ani je nenapadla. Říkali, proč bych se tím měl/a zabývat, firma či podnikání funguje a určitě bude fungovat i do budoucna. Ale proč by to tak mělo být?

Jistě, jsou oblasti, které mohou nějakou dobu fungovat „samospádem“, ale v dnešní konkurenční době a leckdy chybějící etiky v podnikání (především v našich zeměpisných šířkách) a z toho plynoucího kopírování postupů, kradení myšlenek apod., je nastavení dlouhodobé strategie rozvoje a inovací podle mého názoru klíčové.

To stejné platí i pro zlepšování se a inovace a to ve všech směrech. V nabízených produktech a službách a nejen jako reakce na externí změny či popřípadě na postupy konkurentů a jejich následné opisování. Ale jedná se i o inovace vnitřních procesů a postupů a jejich zefektivňování.

Podle mé zkušenosti a přesvědčení to má smysl. Je dobře se vždy po nějaké době podívat, proč činnosti děláme, jak je děláme a pokládat si otázky:

  • Je to, co dělám, stále ještě potřeba dělat stejně jako dříve?

  • Nejsou na trhu k dostání například softwarové programy, které šetří čas věnovaný nějaké činnosti? Nemohu tak více času věnovat jiným, důležitějším úkolům nebo například odpočinku a relaxaci?

  • Musím vůbec tu kterou činnost dělat? Není to jen nějaký zvyk?

Pokud si takovéto otázky důsledně klade nejen vedení firem, ale k tomuto způsobu uvažování jsou motivováni všichni zaměstnanci, z drtivé většiny se výsledky dostaví.

Své přesvědčení o správnosti kladení si výše uvedených a dalších otázek uvedu na příkladu LIGS University, neboť se takto chováme a přemýšlíme stále.

Přemýšlíme, jak upravovat nabízené programy, zlepšovat je a pro studenty zkvalitňovat. A to za přispění studentů, tutorů a zaměstnanců. A výsledky jsou velmi zajímavé a například u vnitřních procesů velmi efektivní a až překvapivé.

A podle mne z toho plyne i výsledek průzkumu spokojenosti studentů se studiem a to, že 99 % absolventů uvádí, že naše programy bude určitě dále doporučovat a 1 %, že je bude spíše doporučovat. To je pro nás velké zadostiučinění i závazek se dále zlepšovat, rozvíjet se a neustrnout na místě.

Toto by nebylo bez inovací a zpětné vazby.

Zpětnou vazbu sbíráme od studentů, absolventů, tutorů a zaměstnanců při každé příležitosti, a protože všichni zúčastnění vidí na konkrétních zlepšeních, že má cenu jí věnovat několik chvil, v drtivém procentu ji poskytují.

To nám umožňuje zlepšovat se a udržet se na trhu. Například na Havaji, kde působí naše americká část, bylo v roce 2005-2007 přes 220 vysokých škol zřízených podle zákonů státu Havaj a dnes je včetně LIGS University těchto škol jen 12.

Právě vyžadování odpovědí na podobné otázky bude pravděpodobně velmi často vyvádět vaše podřízené a kolegy z rovnováhy, neboť je to odvádí z jejich klidu, stereotypu a komfortní zóny. Oni přece znají, co dělají, znají postupy, procesy a dělali „to“ tak vždycky. Pokud je ale naučíte, že odpovědi na tyto otázky neznamenají, že něco dělají špatně či, že o nich pochybujete a navíc uvidí konkrétní výsledky ve zlepšení své práce, velmi často se naučí takto přemýšlet a stanou se pro vás ještě cennějšími. Budou mít více času na další a další inovace, zlepšení a jejich výkon bude efektivnější.

Existuje mnoho softwarových pomocníků, které všem ulehčí a zjednoduší a zpřehlední jejich práci. Pamatuji si, jak se zaváděla první CRM řešení v České republice a my jako zaměstnanci banky nechtěli pochopit, proč máme vyplňovat kolonky o vývoji jednání s klienty, o jejich potřebách a dalších krocích. Připadalo nám to jako zbytečné a zdlouhavé. Zdlouhavé to zpočátku bylo, ale výsledek překonal očekávání. Klient byl spokojen, že banka zná jeho potřeby, zájmy a nabízí mu produkty, které potřebuje a ne plošně všechny a mnohokráte i ty, které už má. Zároveň nastalo i zvýšení naší efektivity a pocitu uspokojení z práce. A to nemluvím o ekonomickém přínosu pro banku.

Kladení otázek, z nichž jsem některé uvedl výše a férové odpovědi na ně jsou prostě jedním z hybatelů ve firmě a zvyšování její šance na dlouhodobé přežití na trhu.

A to za to stojí, ne?

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace