Malý průvodce řízením a hodnotami

Součástí firemní kultury snad každé firmy jsou firemní hodnoty, a to jak psané, tak i nepsané. Veškeré rozhodování ve firmě se pak od těchto hodnot odvíjí (nebo by se odvíjet mělo). S ohledem na firemní hodnoty se pak provádí i výběr vedoucích pracovníků. Článek popisuje firemní hodnoty a manažerské kvality, které se uplatňují ve společnosti Caterpillar.
* Vzájemná důvěra – zaměstnanci by měli vzájemně sdílet informace v nejlepším zájmu zákazníka, avšak důvěrné informace je nutno držet v tajnosti. Jednání manažerů a podřízených by mělo být jednotné.
* Vzájemný respekt a úcta – každý zaměstnanec může vyjádřit svůj názor, manažery by se měl umět omluvit, když se zachová nespravedlivě.
* Týmová práce – jednotlivé skupiny by měly pracovat tak, aby to bylo v zájmu podniku. Tak je potřeba také řešit případné neshody.
* Neustálé zlepšování – každá změna je vhodná, přispěje-li ke zlepšení čehokoli. Zbytečné procesy je nutné eliminovat a problémům je třeba předcházet, ne je řešit, až když nastanou.

Kromě těchto několika hodnot článek popisuje ještě další, jako např. péči o zákazníka, či „cenu“ času (manažeři například apelují na dochvilnost zaměstnanců). S ohledem na tyto hodnoty musí i manažeři změnit svůj způsob uvažování a snažit se rozvíjet své zaměstnance a optimálně využívat jejich pracovního potenciálu, podporovat efektivní týmy a poskytovat zpětnou vazbu.
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com