Malá firma, jeden tým

V malých firmách je důležité, aby se zaměstnanci naučili pracovat jako jeden tým.

- Vymezte role zaměstnanců. Každý zaměstnanec by měl přesně vědět, co se od něj očekává. Zároveň je třeba, aby také znal širší perspektivu své práce. Učte je chápat jejich role jako důležité články firemního řetězce.

- Mentorujte a motivujte zaměstnance. Pravidelně poskytujte verbální podporu a také odměny za dobře vykonanou práci. Pracovní atmosféra by měla zajistit spokojenost zaměstnanců a zároveň přinášet nové výzvy.

- Odstraňte zkažená jablka. Podobně jako ve fotbalu je i ve firmě nutné odstranit z týmu hráče, který nezapadá, dokud s sebou nestrhne ostatní hráče. Totéž platí o hráčích bez respektu ke druhým.

- Reagujte na potřeby a stížnosti zaměstnanců. Buďte dostupní, naslouchejte potřebám zaměstnanců a reagujte na ně. Pořádejte pravidelná setkání, kde mohou zaměstnanci sdílet své názory.

- Stanovte cíle a vymezte svou současnou pozici. Komunikujte o firemních cílech a vysvětlujte strategie, jak jich dosáhnout ze současné pozice.

- Nezapomeňte na zábavu. Tým by neměl společně jen tvrdě pracovat, ale sdílet i zábavné chvilky. Pomůže to upevnit vztahy mezi zaměstnanci a také snížit stres.

-kk-

Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com