Lidský aspekt správy znalostí, dotazovací systémy a vytváření znalostí

Znalosti nejsou jen souborem informací, jak se mnoho lidí mylně domnívá. Znalosti jsou uloženy v mozku každého člověka a záleží na tom, jak tento člověk zpracuje předložený soubor informací. Článek se zabývá problematikou vytváření znalostí a systémům správy znalostí, které se v mnoha organizacích používají. Autor se zde také zmiňuje o vlastnostech, které jsou pro vytváření znalostí kritické.

S rozvojem nových technologií (zejména počítačů, intranetů a Internetu) se začaly firmy více zajímat o správu znalostí. Mnoho systémů správy znalostí je však v současné době nedostačujících. Problém spočívá zejména v nedostatcích dotazovacích systémů. Ty totiž neodrážejí dynamickou a neustále se vyvíjející povahu znalostí (prostředí ve firmě) a ignorují implicitní a explicitní dimenze vytváření znalostí (to, jak zaměstnanci firem dokáží své znalosti sdílet).

Lidské aspekty vytváření znalostí jsou pro funkci dotazovacích systémů velmi důležité. Tyto systémy, aby splňovaly všechny požadavky dnešní doby, musí umožňovat dotazování, založené na rozdílu mezi významy a perspektivami.
Zdroj: brint.com - americký portál věnovaný řízení rizik, IT a znalostnímu managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje brint.com