Lidské zdroje versus finance

Většina manažerů lidských zdrojů si myslí, že by měla mít pod dohledem veškeré záležitosti týkající se zaměstnanců, včetně plánování zaměstnaneckých výhod, řízení zdravotních nákladů a mezd. Bohužel si totéž myslí i finanční oddělení, a tak mezi nimi dochází k častým sporům. 

Tato válka oddělení nemá žádné vítěze. Boje o kontrolu v rámci firmy sice mohou zvýšit ego některým zúčastněným vedoucím, ve výsledku však nijak nepřispívají pověsti oddělení ani jejich vůdců. Navíc mohou poškodit morálku zaměstnanců a produktivitu jednotlivých oddělení i celé firmy.

Jelikož finanční odborníci se asi těžko přestanou snažit získat kontrolu nad tím, co považují za klíčové finanční záležitosti, je na vedoucích HR, aby našli cestu, jak se vyhýbat konfliktům.

- Staňte se finančně znalými. Klíčová cesta k tomu, jak se vyhnout srážkám s finančním oddělením, spočívá v získání většího povědomí o finančních záležitostech. Pro finanční oddělení bude obtížné hlásat, že lidské zdroje nejsou schopné řídit důležité finanční odpovědnosti, pokud bude většina lidí v oddělení HR finančně vzdělaná.

- Buďte kompetentní. Pokud budou lidské zdroje dělat svou práci hladce, efektivně a úsporně, finanční oddělení si bude těžko hledat cesty, jak na ně útočit.

- Buďte laskaví, ale tvrdí. Oplácení útoku útokem na vás nevrhne pozitivní světlo. Vždy reagujte pouze fakty. Buďte připravení podpořit svá stanoviska důkazy.

- Získávejte spojenectví. Lidské zdroje mohou posílit svou pozici ve firmě spojenectvím s ostatními odděleními. Nejsou totiž jediným terčem útoků finančního oddělení. Své zkušenosti s tím má i prodej nebo výroba.

- Stavte mosty. Často dochází ke konfliktům, protože vedoucí HR i financí vidí klíčové záležitosti pouze černobíle a volí postup „všechno, nebo nic“. Zkuste proto zřídit výbor nebo pracovní skupinu, která se bude zabývat analýzou problémů a hledáním řešení. I když se vám nepodaří nalézt žádné dlouhodobé řešení, vyšší vedení jistě ocení vaši snahu o spolupráci.

- Lobujte za spravedlivé zacházení. Nemůžete férově konkurovat financím, dokud nebudou vaše oddělení vnímána rovnocenně v rámci firemní hierarchie.

- Bojujte za lepší analytické nástroje. Pokud lidským zdrojům chybí technologie potřebné pro studium a analýzu klíčových dat, nemůže mít smysluplnou kontrolu nad financemi týkajícími se zaměstnanců.

- Zvažte smír. Pokud se vaše konflikty vlečou bez řešení, najděte si neutrální hlavu jiného oddělení jako arbitra.

-kk-
Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World