Lídr versus manažer

Leadership a management jsou dvě moderní slova, se kterými se v poslední době sekáváme ve firemním životě denně. Už tak často se ale nemluví o tom, jaký je mezi nimi rozdíl. Někteří lidé vnímají tyto pojmy jako synonyma, tak tomu ale není.

Lídři jsou srdcem byznysu, určují směr, formují vize, dokáží rozpoznat příležitosti. Jedná se o osobnosti obdařené silným charismatem, které na ostatní působí jako nevyčerpatelné studny energie, dokáží svým vlastním přesvědčením a vášní získat i ostatní. Jedním z nejvýraznějších rysů lídra je také to, že se orientuje na lidi, má je rád a projevuje o své kolegy a podřízené opravdový zájem.

Manažeři jsou pak hlavou a mozkem úspěšného byznysu. Jsou to ti, kteří uvádějí do praxe vize lídrů. Management je systematické řízení vedoucí k úspěšnému zakončení projektu, uzavření obchodu, vytvoření konkrétního zisku. Lidé jsou z pohledu manažera vnímáni jako články, bez kterých by cíle nemohlo být dosaženo. S koncem pracovní doby nebo s dosažením cíle však končí i zájem o jejich osobnost.

K dosažení cíle je potřeba znát nejen který z mnoha možných směrů je ten správný, ale také způsob, jak se k němu dá dojít. Stejně tak jako v životě potřebujeme své srdce i hlavu, ve firmě by neměl chybět leadership ani management.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz