L.E.A.D.E.R.S. aneb Sedm základních vůdcovských dovedností

Úspěšné vůdcovství vyžaduje kombinaci určitých dovedností. I když mohou být tyto dovednosti uplatňovány individuálně, k optimálním vůdcovských schopnostem povede pouze jejich integrace a systematické používání. Stále více vůdců uplatňuje metodu sedmi základních kroků, skrývajících se pod akronymem L.E.A.D.E.R.S.

- Lépe naslouchat. Vůdci, kteří naslouchají, aby se mohli učit, chápou, že správné naslouchání spočívá v udržování očního kontaktu, kontaktu tváří v tvář a vyvarování se přerušování. Aktivní naslouchání v obchodním světě znamená jistý účel, otevřenou mysl.

- Empatie a emoce. Vůdce by měl umět spojit své pocity s pocity těch, s nimiž je v kontaktu, bez ztráty objektivity. Měl by umět rozpoznávat emoce a vkládat je do svého jednání, aby ukázal, že jim rozumí.

- Aspirace. Vůdce by měl uznávat a podporovat osobní cíle a aspirace druhých. Vybuduje tak pozitivní pracovní klima, motivuje k osobnímu rozvoji a tudíž i větší produktivitě.

- Diagnóza a detaily. Vůdce musí být schopen detailně vymezit fakta v každé konverzaci, aby se vyhnul špatným úsudkům a mohl se správně rozhodovat.

- Existence dobrých konců. Úkolem vůdce je vybírat správný směr v plánování, rozhodování a obchodní praxi tak, aby pomohl k co nejlepším celkovým výsledkům firmy a zároveň zachoval etické normy.

- Respekt. Vůdce s respektem dokáže uznat cenu a důstojnost jednotlivců, je citlivý v otázce individuálních rozdílů a dokáže řešit konflikty upřímně a shovívavě.

- Specifická mluva. Mluvení odkrývá vůdcovské dovednosti i osobní sílu a vliv vůdce v organizaci. Důvěryhodný vůdce musí být schopen správně skloubit tři základní prvky mluvení – verbální, vokální a vizuální.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher