Krizový management musí být zatraceně rychlý

Umět se vypořádat s nepřízní ve vaší společnosti, vaší kariéře i ve vašem životě je jedním z podstatných prvků efektivního vůdcovství. Mnohokrát uspějete nikoli díky tomu, co děláte, když se věci daří, ale díky tomu, co děláte, když se nedaří. Občas může být lákavé utéct od problémů, ukazovat prstem nebo problémy zakrývat, ale tyto reakce podkopávají vaši důvěryhodnost a stabilitu jako vůdce. Měli byste se vyhnout těmto reakcím na krizi:
- kňučení „to není fér“ – sebelítost a stížnosti na nespravedlnost života jsou ztráta času;
- hledání viníka – ukazování prstem jen odvrací pozornost od řešení daného problému;
- zakrývání – schovávání problému nebo jeho ignorování krizi jen zhorší.

Lepším přístupem je pochopit, že přes veškerou vaši snahu se negativní věci prostě stávají a potřebujete na ně hbitě zareagovat. Tato hbitá reakce musí být rychlá a akčně orientovaná, za podpory vaší organizace. Hbitý krizový management je nespornou výhodou každého vůdce. Následujících pět kroků pomůže k uzdravení se podniku z krize:
1. *Vidět* – vypořádání s krizí velmi pomůže, když ji uvidíte přicházet, nebo ji alespoň přiznáte, když přijde. Získáte rychlý start pro její vyřešení.
2. *Myslet* – analyzujte problém a vytvořte plán akce, najděte několik alternativních cest.
3. *Sdělit* – komunikujte se všemi, kterých se krize týká, a řekněte jim vše, co můžete prozradit. Jste odpovědní za jejich informovanost. Nezamlčujte vlastní zodpovědnost za chyby.
4. *Konat* – postupujte se zaměřením na priority, nenechte se rozptylovat. Vytrvalost, nezlomnost a odvahu.
5. *Zhodnotit* – když je krize pod kontrolou, můžete posoudit, co vás naučila. Můžete se zlepšovat v tom, jak si krize všimnout dříve, jak se jí vyhnout, jak reagovat efektivněji...
-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com