Krizový management levou zadní

Clare Boothe Luceová, spisovatelka, diplomatka a manželka zakladatele magazínu Time Henryho Luce, jednou řekla: „Neexistují žádné bezvýchodné situace, to pouze lidé si v nich připadají bezmocní.“ Naučit se jednat s nepřízní ve firmě, kariéře i osobním životě je základním předpokladem efektivního vůdcovství. V řadě případů uspějeme nikoli tím, když všechno funguje dobře, ale tím, jak se zachováme, když něco fungovat přestane. Silní vůdcové dokáží změnit problémy v příležitosti a vyhnout se tak neúspěchu.

Krizový management není záležitostí křiku, ukazování na ostatní osoby nebo snahy zakrýt skutečné problémy. Je třeba jednat rychle, cíleně a ve prospěch efektivní změny. Důležité je uvědomit si, že přes všechnu snahu mohou vždy nastat negativní okolnosti, na které je třeba ihned reagovat. Hbitý proces krizového managementu je významnou konkurenční výhodou. Začíná pozitivními postoji, které podpoří důvěru v organizaci. Pak by měly následovat níže uvedené kroky k opětnému načerpání sil po proběhnuvší krizi:

- Buďte ostražití, ať krizi odhalíte co nejdříve.
- Přemýšlejte. Analyzujte daný problém a vytvořte plán možných řešení.
- Komunikujte se všemi zúčastněnými stranami. Bez přesných informací rychle vzniknou spekulace.
- Jednejte tak, aby vyřešení krize bylo vaší prioritou.
- Jakmile získáte nad krizí kontrolu, zhodnoťte všechna ponaučení a řiďte se jimi do budoucna.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com