Krizi řešte s pomocí profesionálního krizového managementu

Profesionální krizový management (PKM) je vysoce systematický přístup managementu. Všechny strategie a procesy jsou v PKM velmi podrobně popsané a definované. Vždy je potřeba dělat rozhodnutí pomocí rozhodovacích stromů a diagramů.

PKM je přístup, ve kterém krok za krokem eliminujete tipovací rozhodnutí, která jsou většinou typická pro chování se a rozhodování se v krizích. Ve výsledku mají lidé lepší představu o tom, co se děje, co by měli dělat a jak se chovat v nejsložitějších případech.

PKM je flexibilní systém, který se dá použít v mnoha organizacích. Všechny postupy obsažené v PKM jsou založené na získání respektu vůči lidské jedinečnosti a právu na výběr. V PKM je nepřípustné, aby konání ohrožovalo nebo degradovalo jiné lidi.

Tento přístup se soustřeďuje na prevenci jako na intervenci a snaží se uplatnit co nejšetrnější řešení krizí. Umožňuje zasahovat lidem do práce, ale jen v té míře, která je bezpodmínečně nutná.

Všechny techniky a postupy PKM jsou vytvořené tak, aby se minimalizovala bolest, kterou někdy způsobuje úpadek vnitřní kultury. Tento postup silně kontrastuje s ostatními metodami krizového managementu, které jsou založené na jednání z pozice síly v domnění, že je to jediná cesta, jak krizi zvládnout.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk