Kritické vůdcovské dovednosti - 1. část

Jste připraveni na vůdcovskou roli? Ať už bude vaším dalším úkolem organizace nového projektu, vedení týmu nebo převzetí širší role, nemělo by vám chybět osm základních dovedností. Tyto dovednosti určilo americké Centrum pro kreativní vůdcovství (CCL) na základě výzkumu, jehož se účastnilo 36 000 vedoucích pracovníků. „Většina manažerů všech úrovní považuje tyto dovednosti za klíčové předpoklady efektivity,“ vysvětluje Sylvester Tailor z CCL. První část článku popisuje první čtyři základní vůdcovské dovednosti.

- Vedení lidí. Tato nejdůležitější vůdcovská dovednost zahrnuje schopnost řídit a motivovat druhé, soudně zacházet s mocí a rozvíjet ostatní. Manažeři, kteří správně vedou lidi, dokáží efektivně delegovat, rozšiřovat možnosti zaměstnanců a přijímat talentované jedince do svých týmů.

- Vynalézavost. Manažeři s touto dovedností jsou efektivními vůdci, protože jsou pružní a důkladní. Dokáží přemýšlet strategicky, dobře se rozhodovat pod tlakem a řešit problémy. Mají předpoklady pro práci s vyšším managementem na řešení složitých výzev.

- Rozhodnost. Rozhodní vůdcové dávají přednost rychlým a přibližným akcím před pomalými a precizními. Jsou zaujatí pro okamžité jednání a dokáží na sebe brát vypočítaná rizika. Neváhají a nenechají se zaskočit.

- Řízení změn. Efektivní vůdcové dokáží usnadňovat organizační změny a překonávat odpor ke změnám. Jsou ostatním příkladem, působí pozitivně a zajímají se o názory druhých.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership