KPMG: Kdo je typický defraudant?

Celosvětovým prototypem podvodníka ve firmě je muž – vyšší manažer ve věku 36 až 45 let, který působí v oddělení financí a ve firmě je déle než deset let. Tak jej alespoň vykreslil výzkum s názvem Who is the typical fraudster – KPMG Analysis of global patterns of fraud. Ten analyzoval 348 reálných případů zpronevěry, které pro své klienty řešily kanceláře poradenské společnosti KPMG v 69 zemích světa.

Ukázalo se, že pro zpronevěru jsou v 90 procentech případů vyšetřováni muži. Roste mezi nimi zejména počet představitelů nejvyššího vedení firem. Průměrně trvá tři roky, než se jejich podvodné jednání odhalí. V 61 % případů nejedná podvodník sám. Pomáhají mu především dodavatelé (48 %) a zákazníci (22 %).

Pokud jde o Českou republiku, nejvíce podvodníků již není v oddělení financí, ale v oddělení nákupu a prodeje, kde působí tři a více let. Jejich odhalení trvá v 52 % procentech případů déle než tři roky.

Mezi typické varovné signály v chování podvodníka patří dle KPMG například to, když si zaměstnanec nevybírá dovolenou nebo nestojí o povýšení, aniž by dokázal vysvětlit proč. Dále je to životní styl neodpovídající jeho příjmům. Z celosvětového pohledu však na tyto signály reaguje jen 6 % firem. K oznámení podvodu státním orgánům dochází v průměru ve 13 % případů. V západní Evropě je to 11 % a ve střední a východní Evropě pouze 2 %.

„Strach o pověst a dobré jméno společnosti evidentně převažuje,“ shrnul Jimmy Helm, Partner oddělení Forenzního šetření společnosti KPMG pro střední a východní Evropu.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny