Kovářova kobyla chodí bosa, aneb správa znalostí v KM organizacích

Kovářova kobyla chodí bosa, aneb správa znalostí v KM organizacích

Všude se píše o implementaci správy znalostí z pohledu firem, které ji nemají jako svůj hlavní obor. Jak to však funguje ve firmách, které řešení pro správu znalostí samy vytváří a nabízí ostatním? Nefunguje zde ono příslovečné rčení o kovářově kobyle? Na první pohled by se mohlo zdát, že ano – například firmy Intelliseek a Inxight do svých řešení implementují technologie od firmy WhizBang Labs.

Skutečnost je však trochu jiná. Na firmy, vyvíjející nástroje pro správu znalostí, jsou v poslední době kladeny zvýšené nároky co do způsobu zpracovávání dat. Je totiž nutné analyzovat data získaná v různé formě a z různých zdrojů, proto také roste poptávka po nástrojích, které dokáží vytvořit i z hromady nestrukturovaných dat srozumitelný report. Firmy vytvářející KM řešení musí na tyto požadavky pružně reagovat, proto testují různé technologie a s jejich výrobci pak navazují strategické kontakty.

Společnost Stratify například automatizuje organizaci nestrukturovaných dat tak, že použije implicitní strukturu určenou pro dokumenty a tu pak přizpůsobí konkrétním požadavkům. Zástupci firmy tvrdí, že pro zákazníky, kteří používají standardní taxonomie nebo taxonomie určené pro konkrétní průmyslové odvětví, dokáže jejich systém provádět přímý import stávajících dat a jejich automatické rozšíření.
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line