Kopie, nebo originál?

Kopie, nebo originál?

Manažerská obec si často klade otázku, zda je lepší vymyslet si svůj vlastní způsob řízení, nebo se inspirovat manažerským uměním někoho jiného. Odpověď na tuto otázku není jednoznačná, v zásadě by však manažeři měli vycházet z principu nepřeskakování mezi jednotlivými trendy v řízení a neustálé snahy o poznávání sebe sama. Následovat manažerské techniky někoho jiného není vždy jednoduché ani zcela možné. Každá společnost si žádá specifický přístup k řízení a nelze tudíž převzít manažerské přístupy jiného člověka jako celek a aplikovat je na zcela jinou firemní kulturu. Chyby se v tomto smyslu dopustila již řada společností, mezi které se řadí i nechvalně proslulý **Enron** či automobilová společnost **Ford**.

Jestliže není vhodné kopírovat manažerské techniky jiných osob, mělo by být správným řešením zvolení zcela individuálního způsobu řízení. Jak by se však měl manažer zachovat bez žádného vodítka? Řízení v oblasti marketingu může být například zcela cizí technicky založeným vůdcům, kteří jej však potřebují například při uvádění nových technických produktů na trh. Mnozí z nich se domnívají, že si marketingové řídící vlastnosti osvojí prostřednictvím odborné literatury, hledají recept. Takový recept však v knihách není, není vlastně nikde. Úspěch tkví jedině v individuálním dosažení vyváženosti mezi marketingem a technikou u konkrétních osobností.

Podstatou úspěšného řízení je sebevědomí. Každý člověk má do jisté míry předpoklady k tomu, aby vedl ostatní. Důležité je proto soustředit se na vlastní síly a rozvoj vlastního talentu. Přejímat taktiky jiných manažerů je jistě možné, je však také nutné dále je rozvíjet a modifikovat podle příslušných potřeb. Správný vůdce ví, kým je a co si může dovolit. Pak přestává být dobrým a stává se lepším manažerem.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher