Koncepty a nástroje správy znalostí: projekt PROMOTE

PROMOTE je projekt Evropské unie, který si klade za cíl vytvořit integrovaný rámec pro správu znalostí orientovanou na procesy a otestovat tento koncept na společnostech z oblasti finančnictví a pojišťovnictví. Vychází z předpokladu, že na současném trhu neexistuje žádné univerzální řešení pro správu znalostí. Existuje několik metod a nástrojů, které do značné míry automatizují např. práci v databázích, spolupráci, správu dokumentů apod., tyto nástroje však většinou neumožňují personalizaci, nepodporují sdílení znalostí v celé organizaci (např. o 1000 a více uživatelích) a není možné je uspokojivě integrovat do hodnotového řetězce firmy.

PROMOTE představuje nástroj, který umožní konfiguraci těchto specifických nástrojů a jejich integraci s přístupem ke správě znalostí v obchodních procesech firmy. PROMOTE je založen na řízení procesů, protože vychází z teorie, že strategie správy znalostí je úspěšná jedině tehdy, když podporuje podnikové a obchodní procesy, a tím přispívá k dosahování podnikových cílů.

Projekt PROMOTE rozděluje znalosti na strukturované, částečně strukturované a nestrukturované. Proces správy znalostí je zde definován jako skupina aktivit, které implementují tok znalostí mezi jednotlivci ve firmě. Pokud budeme modelovat a implementovat tento tok znalostí pomocí IT, získáme organizační paměť (OM) s definovanými rozhraními, přístupovými právy a s možností dalšího zdokonalování a doplňování znalostí.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com