Komunikační přetížení - Jak využít krizi produktivity?

Autor popisuje způsob, jak přistupovat k problému, který známe všichni: zvýšená informační zátěž a větší potřeba zpracovávat informace. Vše nám komplikuje nedostatek schopností činit tak nejvýhodnějším možným způsobem. Autor tvrdí, že existují tři hlavní způsoby, jakými může komunikační přetížení ovlivnit organizační efektivitu: účinnost a produktivita, inovace a přizpůsobivost a rozvoj nových schopností a znalostí. Po pochopení těchto oblastí a po rozpoznání příznaků potíží může organizace vykompenzovat negativní jevy a využít příležitostí, jež představují nové komunikační kapacity.
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young