Komu hrozí znalostní kolize?

Komu hrozí znalostní kolize?

Organizace mají dnes tendenci chápat správu obsahu (content management) jako externí a správu znalostí (knowledge management) jako interní záležitost spojenou se sdílením informací. Odborníci však upozorňují na to, že při takovém přístupu nevratně směřují ke kolizi. Tradiční definice uvedených pojmů je podle jejich názoru právě nyní třeba upravit a chápat je jako jednotný systém za účelem maximalizace jejich přínosu i celkové návratnosti investic.

Jednotný systém dosavadní správy obsahu a správy znalostí navrhují odborníci proto, že se tyto dva systémy již delší dobu vzájemně překrývají. Tradiční definice správy obsahu jako řízení externích dat je velmi krátkozraká a nepřesná. Důležité je proto chápat obsah informací společně s jejich sdílením a rozšířit tak tuto definici o obsah interních informací, firemní znalostní a obsahovou strukturu, přístup k firemním datům a expertním informacím.

Společnosti tak mohou nejvíce získat tím, uvědomí-li si následující posloupnost kroků nutnou k efektivnímu sdílení informací a jejich obsahu:
- Obsah sdílených informací se týká externích i interních lidí.
- Obsah sdílených informací je nutné zařazovat do konkrétních částí firemní informační struktury.
- Obsah sdílených informací je třeba klasifikovat a dávat k dispozici všem členům firmy. Je třeba vypracovat firemní strategii sdílení informací a jejich třídění podle obsahu.
- Strukturované a sdílené informace mohu být úspěšným základem pro vytvoření firemního znalostního (např. e-learningového) portálu.
- Strukturované a sdílené informace je třeba graficky zpracovat pro odhalení tzv. klíčových ukazatelů firemní výkonnosti.
- Sdílení informací a jejich obsahu vyžaduje možnost personalizovaného vyhledávání a expertní analýzy.
- Po expertní analýze by mělo následovat znalostní a obsahové provázání zaměstnanců s firemními experty.
- Všechny výše uvedené kroky nyní vyžadují změnu firemního řízení a vzdělávání.
- Dovršením celého procesu sjednocení správy obsahu a znalostí je monitorování firemních informací na intranetu a pokračující zdokonalování celého systému.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM