KOMPETENČNÍ MODELY 5 X JINAK - inspirace z firem různých oborů i velikostí

Kompetenční model popisuje kompetence, které jsou společné a nezbytné pro všechny zaměstnance organizace bez ohledu na jejich pozici a roli v hierarchii firmy. Jedná se tedy o vlastnosti, jež by měly tvořit „dobré jméno“ firmy v tržním prostředí. Základem každého zaměstnance by měla být komunikativnost, ochota, zdvořilost, ale i dovednost učit se novým věcem.

V žádné firmě nemůže být každý vedoucí a mít nejvyšší plat. Pokud jednotlivý zaměstnanec přijme svou roli a úlohu ve společnosti, přispěje tak k celkovému dobrému obrazu organizace. Vnitrofiremní napětí, které je plné závisti, neoblíbenosti a podobně, se ve výsledku projeví na kvalitách služeb, jež firma nabízí.

Kompetenční modely přispívají ke zkvalitnění výběrového procesu, protože poskytují naprosto přesný popis toho, co musí uchazeč o práci umět a znát, aby byl přijat. Dále mohou pomoci i psychologické testy, které rozpoznají, zda uchazeč umí pracovat ve skupině, zda umí dělat kompromisy a zda má dostačující ctižádost pro sebezdokonalování.

Zároveň kompetenční modely poskytují informace o výkonu zaměstnance a o tom, jak si přijatý zaměstnanec osvojil potřebné znalosti a dovednosti během adaptace. Definují úroveň kompetencí, které musí uchazeč prokázat na konci adaptačního období. Toto období je také využitelné pro příslovečné oddělení „zrn od plev“. Adaptační období umožňuje zaměstnavateli/personalistovi dané firmy rozpoznat, zda je daný uchazeč způsobilý na další práci ve společnosti a zda má předpoklady i pro případný kariérní růst.

Kompetenční modely lze pak využít při rozvojovém hodnocení zaměstnanců, jejich povyšování a dalším vzděláváním. 21. století je zrychlená doba, kdy technologie, postupy i metody jdou velmi rychle dopředu, a i schopnost zaměstnance se ve změnách orientovat, přizpůsobit jim svou práci, sám si vyhledávat inovace je ukázkou toho, zda je dotyčný „tím pravým“.

Kompetenční modely tvoří základ moderního systému řízení lidských zdrojů, lze je aktualizovat a snadno přizpůsobovat rozvoji firmy. Komplexnost této služby šetří čas a peníze. Pokud vás zajímají praktické důsledky kompetenčních modelů a chcete-li vidět, jak s nimi pracují firmy jako Ahold Europe či České dráhy, navštivte konferenci 1. VOX a.s.

KOMPETENČNÍ MODELY 5 X JINAK – inspirace z firem různých oborů i velikostí.

Těšíme se na Vás 30. května 2013. Více na www.vox.cz.