Kolotoč řízení změn

Úspěšné řízení změn ve firmách vyžaduje efektivní komunikaci, plnou a aktivní podporu managementu, zapojení zaměstnanců, organizační plánování a celkové vnímání potřeby změny. Velkým plusem je také implementace změn v organizačním prostředí orientovaném na zaměstnance, kde již panuje vysoká úroveň vzájemné důvěry. V průběhu změny je totiž důležité vnímat a řídit lidské emoce.

Odpovědnost managementu při řízení změn musí být stejná, ať dochází k přeměně celé organizace, nebo jen jednoho oddělení. Zahrnuje zejména jasnou vizi procesu přeměny, jmenování odpovědného pracovníka, sledování vývoje, formulování nových způsobů chování, zavedení struktury podporující změny, měření a hodnocení úspěchu, zpětnou vazbu, aktivní účast managementu, upřímnost a důvěryhodnost.

Samotná otevřená komunikace však při řízení změn nestačí. Je třeba zavést další zásadní postupy ve vztahu k plánování a analýze celého procesu.

- Zhodnoťte připravenost vaší organizace k účasti na změnách.
- Vizi převeďte do podoby celkového plánu a časového rozvrhu.
- Získávejte informace a určujte možné způsoby postupování.
- Hodnoťte všechny možné dopady na organizační procesy, systémy, zákazníky a zaměstnance.
- Plánujte nejvhodnější způsoby komunikace v průběhu změn.
- Definujte individuální výhody.
- Buďte upřímní, abyste si zasloužili důvěru.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR