Kolik utrácí vaše IT?

Podle průzkumu CIO Insight jsou rozpočty IT v amerických firmách pro letošní rok vyšší o 5,4 % s ohledem na skutečnost, že malé a střední firmy jsou v početní převaze nad giganty s velkými rozpočty. Jedná se o větší nárůst oproti loňskému roku, kdy byl nárůst 5 %. 70 % respondentů navíc tvrdí, že se chystají prostředky navýšit ještě v průběhu roku. Proč se tedy ještě více ředitelů IT než v loňském roce obává, že jejich prostředky nebudou dostatečné?

Jak roste ekonomika a firmy se snaží zvýšit obrat a ne jen snižovat náklady, tlak na vedení IT je vyvíjet širší spektrum projektů než v loňském roce. Téměř všech 26 iniciativ, které byly v průzkumu zmíněny, bude předmětem většiny letošních firemních rozpočtů. Podle odborníků některé firmy zůstávají ohledně útrat v IT opatrné, jejich vedení má předsudky z minulosti, kdy v IT proinvestovali velké prostředky s nízkým efektem.

Útraty za hardware a systémy zůstávají na stejné úrovni, nebo klesají, protože manažeři IT se snaží snižovat náklady slučováním systémů, investováním do virtuálních serverů a ukládání dat, adopcí otevřených zdrojů a VoIP apod. V průzkumu bylo také zjištěno, že jsou na vzestupu investice do mobility a datové integrace a samoobslužné technologie. Ředitelé IT se obávají podinvestovat firemní bezpečnost a kontinuitu a následné ztráty schopného personálu.

Největší nárůst útrat IT v letošním roce je v oblasti školení a rozvoje.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight