Klíč k úspěchu firmy, manažera nebo konzultanta

Klíč k úspěchu firmy, manažera nebo konzultanta

V kurzech manažerského rozvoje se učíme, že když budeme následovat svou vášeň, hledat svůj střed zájmu a užívat si přitom zábavy, dosáhneme úspěchu. Řada manažerů, konzultantů nebo firem je však tímto heslem frustrována. Klade si totiž otázku, jak něco tak jednoduchého může být tak nedosažitelné a těžko proveditelné.

Článek popisuje vyšší pravděpodobnost dosažení úspěchu manažera, konzultanta nebo firmy na základě toho, zda se jim podaří odhalit jejich nejlepší a nejdůležitější uplatnění. Toho lze dosáhnout šesti kroky:

- Zdokumentujte všechny výzvy, situace a úkoly, které pro vás znamenaly úspěch.
- Vytvořte seznam všech úkolů, vztahů s zkušeností, které jste si užívali.
- Odhalte všechny věci, které na vás mají rádi klienti, zákazníci a zaměstnanci.
- Ujasněte si své silné stránky.
- Seznamte se se svými slabostmi.
- Soustřeďte se na kombinaci dovedností, zkušeností a odbornosti vaší firmy v souvislosti s tím, co vyžaduje zaměstnavatel, zákazník nebo trh.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher