Když všichni táhnou za jeden provaz ...

Moderní podniky se velice často opírají o týmovou práci. Porozumění mezi individuálními pracovníky v rámci týmu je stejně důležité jako porozumění mezi jednotlivými týmy. Víc hlav víc zmůže, hledání řešení a uskutečňování plánů je v takovém případě mnohem snazší. Nedostatek takového porozumění může naopak velmi snížit produktivitu týmové práce.

Přínos kolektivní práce či spolupráce spočívá především v rozličném myšlení a názorech jednotlivců. Kreativita a efektivita týmu roste. Ovšem za předpokladu, že si všichni zúčastnění uvědomují, že společný cíl je důležitější než dosažení individuálních zájmů.

Řešení takového problému má dvě základní fáze. Především je to dialog. Při něm hodně záleží na disciplíně, a tak by jej měl vést nestranný a zkušený manažer. Jde při něm o určení problému a identifikaci rozličných názorů, jeho hlavním cílem je však navodit atmosféru důvěry. Ta má odbourat předsudky, strach z neúspěchu nebo individuální ambice a sjednotit všechny zúčastněné pro boj za společnou věc.

Tím je připravena půda pro diskusi. Zde se již jedná o předkládání konkrétních návrhů řešení, jejich analýzu a případné přijetí. V průběhu obou fází je velmi důležitá nejen již zmíněná důvěra, ale také respekt k ostatním a jejich názorům, ačkoli se vždy nemusí shodovat.

**Datum vydání: II/2002**

Zdroj: ANRI - venezuelský server pro oblast lidských zdrojů a pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje ANRI