Když vám nejde jen o zisk, ptejte se

Všem podnikatelům a majitelům malých firem přináší velké výhody, když mají jasně artikulovanou vizi a plán, jak ji zrealizovat. Pro podnikatele, kteří se řídí životním stylem a duchovními prioritami, je to dokonce klíčové. Uvědomělí podnikatelé často mají nějaký vyšší ideál nebo ušlechtilý důvod, který nějakým způsobem jejich podnik podporuje, a téměř vždy mají hluboko držený duchovní názor spojený se smyslem pro své povolání a existenci. Pro tyto podnikatele jsou jejich firmy více než kvantitativní otázka „kolik?“. Aby dokázali smísit své vyšší ideály s každodenními praktickými záležitostmi obchodu, musí znát odpovědi na těchto šest otázek:
1. Jaký způsob života a způsob obživy (podnikání) chci?
2. Jaké chci, aby byly mé pracovní dny, tempo, zkušenosti a vliv?
3. Co pro mě znamená finanční dostatek?
4. Co je pro mě nejdůležitější, jaké jsou mé priority?
5. Jaké možnosti růstu jsou pro mě odpovídající – kvalitativní, kvantitativní nebo obojí zároveň?
6. Co je v mé sadě podpůrných nástrojů, které pomáhají mým názorům, vizím, duchovnímu spojení, obchodu a financím?
-ba-
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online