Když se zaměstnanec stává mobilním

Narůstající počet mobilních pracovních sil předkládá podnikům nové výzvy. Musí svým zaměstnancům poskytnout nástroje, jejichž pomocí budou mimo podnik moci pracovat co nejefektivněji. Problémem mnoha odpovědných pracovníků je ale nadšení moderními technologiemi. S vydáním každé novinky se snaží vyřešit veškeré problémy. Komunikovat se zaměstnanci v terénu tak již pomohly pagery, mobilní telefony otevřely oboustranné komunikační kanály a nyní se nabízí řešení jako jsou Wi-Fi a PDA. Úroveň těchto služeb se nijak nezlepšuje, protože jednotlivým mobilním komunikačním platformám chybí proces, který by je řídil.

Nahrazení papíru mobilními technologickými zařízeními funguje v zaměstnání jen do určité míry. V současné době je proto potřeba budovat interaktivní opatření. V reálném světě je práce sérií transakcí. Kdybychom mohli sbírat data v okamžiku, kdy k transakcím dochází, mohli bychom práci řídit mnohem efektivněji. Ani samotná interaktivita ale nestačí. Firemní databáze musí obsahovat pohledávky, jejich historii a vztah k organizaci. Řízení mobilních pracovních sil totiž vyžaduje naprosto totéž jako řízení těch sedících ve firemních kancelářích. Je třeba vidět, co dělají a jak probíhají jejich interakce se zbývající částí firmy.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com