Když se z uživatele stává zákazník

V současné době je každý označován jako něčí zákazník. Může to být majitel bankovního účtu, předplatitel jízdného na MHD, internetový nákupčí nebo koncový uživatel podnikových informačních systémů. Všechny tyto osoby spojuje nejen status zákazníka, ale i základní zákaznický požadavek, kterým jsou služby. I když se však o poskytování služeb zákazníkům neustále tolik hovoří, existují stále obory či oddělení, kam nedorazilo. Typickým příkladem by mohla být oddělení IT a zejména jejich helpdesky, které se až v poslední době začínají měnit na střediska poskytování služeb a uživatelé se tak stávají zákazníky.

Současný trend směrem k poskytování IT služeb založených na hodnotách a zákaznících přináší celou řadu nových standardů, procesů a dovedností. Navíc přináší i nový důležitý akronym ITSM (IT Service Management), neboli řízení služeb IT. Skutečností však zůstává, že pro mnoho nově potřebných dovedností stále chybějí výukové programy. Oddělení IT by se proto měla inspirovat u ostatních oddělení.

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily