Když přijde jiná krev

Časy se mění, a to platí zvlášť pro pracoviště, kde se muži a ženy ocitají na, pro jejich pohlaví, netradičních postech. Takoví zaměstnanci se bohužel na pracovišti nemusí, z důvodu zaměření na jedno pohlaví, cítit dobře.

Jak zajistit, aby vaše pracoviště bylo příznivým prostředím pro zaměstnance bez ohledu na pohlaví? Mějte na mysli, že změna je pro většinu lidí obtížná. Může rušit zaměstnance, kteří „vyrostli“ v určitém prostředí. I když se to může zdát jako samozřejmost, připomínejte svým zaměstnancům, že noví pracovníci přináší na pracoviště nové přístupy v oblasti pracovních zvyklostí, dovedností, perspektiv a zdrojů.

Začněte již při vyhledávání a pohovoru a dohlédněte na to, aby nebyl diskriminován žádný z uchazečů. Osoba, která řídí pohovor nutně udává tón a atmosféru za firmu a většina uchazečů ji vnímá velmi citlivě.

Po přijetí uchazeče znásobte snahy a zajistěte, aby nebyl vystaven sexuální nebo jiné diskriminaci. Vždy je lepší prevence než žaloba. Prevencí se na tomto místě zamýšlí hlavně proškolení zaměstnanců. Například ženy, které byly zvyklé na výhradně dámský kolektiv, by neměly probírat témata, která mohou urážet muže.

Měli byste mít přehled o tom, jak byl nový zaměstnanec přijat a rychle zakročit v případě, že se objeví náznak diskriminace nebo nevhodného chování.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com