Když management udělá botu

Krizové situace nastávají ve všech různých formách. Zkušenosti ukazují, že ne vždy je vina na straně managementu, často je však tomu právě tak. Management může být zodpovědný za krize způsobené vlastní hloupostí, vedoucí například až k přestoupení zákona. Pokud management začne být vnímán jako nezpůsobilý, okamžitě se zvedne vlna nedůvěry mezi zaměstnanci i zákazníky. Nejlepší lidé začnou mít strach, že firma již nemůže dále podporovat jejich osobní kariéru.

Když skutečně udeří noční můra krizové situace vyvolané ve firmě chováním managementu, je to jako pověstné bruslení na tenkém ledě – jediné bezpečí nabízí rychlost. Článek popisuje deset doporučení, jak získat ztracenou důvěru zpět.

- Uvědomte si, co víte. Hledejte nové informace. Nenechte se ochromit strachem z toho, že si nejste něčím jisti.
- Řekněte, co můžete říci – jasně, otevřeně a rychle. Jestliže ztrácíte důvěru, musíte zachránit to, co ještě zbylo.
- Určete a zaznamenejte svá největší pozitiva dříve, než to učiní konkurence. Konkurence ví, kdo jsou vaši nejlepší zaměstnanci, proto je musíte požádat o podporu dříve.
- Opatrně na snižování stavů. Jestliže vaše důvěryhodnost přežila jedno snižování, u druhého už to stejné nebude. Proveďte proto raději jeden větší zásah.
- Uvědomte si, že strach má každý. Majitelé se bojí o své investice, zaměstnanci o místa, zákazníci a dodavatelé o peníze. Zapracujte na odstranění těchto obav.
- Ujistěte se, že někdo si zachová soustředění na obchod. Mechanismus řešení krize přizpůsobte tak, aby si vaši klíčoví představitelé mohli zachovat své externí role.
- Ujasněte si klíčové hodnoty, které nabízíte zákazníkům, případně je přehodnoťte.
- Jednejte rychle. Rozhodujte se na základě aktuálních znalostí. Nenechte perfektní, aby zničilo dobré.
- Usilujte o stabilizaci, nikoli ekonomizaci. Na šetrné hospodaření se můžete zaměřit později, až se situace stabilizuje.
- Otevřeně a pravdivě komunikujte.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher