Když mají všichni vojáčkové stejné pistolky

Nikdo nepochybuje o tom, že informační technologie přinesly podnikům celou řadu strategických výhod. Někteří odborníci však nyní přicházejí s názorem, že informační technologie již v dnešní době nejsou strategickými nástroji, ale pouhou nutností. Informační technologie jsou dnes natolik dostupné, že prakticky každý podnik může mít systém, který bude mít naprosto shodné funkce jako systém konkurenčního podniku. Předmětem obecné spotřeby se přitom staly nejen technologie, ale i způsoby, jakými je podniky využívají.

Argument odborníků považujících IT již jen za nutnost by mohl vypadat například takto: Budou-li mít všichni vojáci na bitevním poli tytéž zbraně, jak by pak taková zbraň mohla přinášet nějaké výhody jednomu konkrétnímu vojákovi? Autor článku vybízí v této souvislosti čtenáře k diskusi. Čtenáři, které tvoří odborníci z oblasti IT, ve svých reakcích vesměs radikální názor odebírající IT veškerou strategickou úlohu nesdílejí. Argumentují tím, že i když mají všichni stejné zbraně, stále záleží na tom, jak s nimi dovedou zacházet.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com