Když firma začne růst

Existuje bod, kdy podnikatelé zjistí, že nemohou dělat vše sami bez ohledu na to, že jsou ochotni obětovat noci i víkendy. Báze zákazníků se rozrostla natolik, že už ji nezvládnou sami, aniž by se to odrazilo na kvalitě poskytovaných služeb nebo výrobků. Je čas začít věc řešit. Začněte s marketingovým plánem a promyslete, jaké investice budou potřeba a v jakém bodě bude možné zaplatit případné další zaměstnance.

Další body ke zvážení:

- Vědět, kdy přibrat zaměstnance. Zjistěte, kolik lidí si můžete dovolit, případně, zda by vám nestačila výpomoc někoho, kdo by pracoval alespoň na částečný pracovní úvazek. Uvažte také, co budete chtít nadále zastávat vy sami.

- Najděte nové způsoby financování pro růst vaší firmy. Nalezení zdrojů pro expanzi vaší firmy může znamenat nutnost jisté časové investice, zvlášť pokud byly doposud vaším jediným zdrojem financí vaše úspory. Věnujte dostatek času zjištění, jaké bankovní produkty a u kterého ústavu by pro vás byly nejvýhodnější.

- Ptejte se odborníků. Můžete si ušetřit spoustu nepříjemností a prostředků, pokud se o některých záležitostech poradíte.

- Pracujte pro vládu. Například v USA vláda zadává malým firmám asi čtvrtinu zakázek. Ve městech se zde můžete stát členy obchodních komor a využívat pomoci ostatních členů jak k rozšíření vědomí o vaší firmě, tak jako poradců.

-av-

Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal