Kdy je vhodné změnit strategické směřování firmy?

Kdy je vhodné změnit strategické směřování firmy?

Srdcem každého strategického plánování je cíl celého projektu, jakési celkové směřování. Jde o sílu stojící za existencí společnosti a vedoucí ji do budoucnosti. Ty firmy, které přistupují k tomuto fenoménu příliš nezávazně, se vystavují riziku, že ztratí ze zřetele nejdůležitější body svého směřování a důvod, proč vlastně ve světě obchodu jsou. Článek nabízí určitý rámec, s jehož pomocí mohou společnosti zhodnotit, zda je pro ně vhodné své strategické směřování pozměnit. Přístup je založen na třech základních otázkách: „Kdo jsme?“ „Kdo jsou naši zákazníci?“ a „Jaké rysy podnik odlišují od ostatních na trhu?“

První otázka by měla být zodpovězena tak, aby umožňovala pouze jednu jasnou interpretaci. Dejme tomu firma McDonald´s – popis jejího cíle by mohl znít: Poskytuje rychlé občerstvení. Tato odpověď je však poněkud neurčitá, nedostačující. V ideálním případě by mohla znít například: Nabízí širokou nabídku jídel rychlého občerstvení za přijatelné ceny. Jestliže bylo před dvěma lety cílem vašeho podniku něco jiného než dnes, jde o první varovný signál. Otázka druhá: „Kdo jsou vaši zákazníci?“ – kde nakupují, jak k nim přistupujete, jaká je jejich kupní síla? Odpovědět na tyto otázky je třeba, jakmile se změní vnější podmínky trhu. V důsledku toho je možné změnit cílovou skupinu klientů, ale také celkové směřování firmy.

Co vás odlišuje od ostatních společností? Nejednodušší je extrahovat z vašich marketingových sloganů to podstatné – měli byte tak získat to, co vám dává převahu nad konkurencí, co způsobuje, že k vám zákazníci vracejí, odhalit hlavní silné stránky podniku. Vymezený cíl firmy může být jak zdrojem inspirace, tak určitou překážkou, pokud nerespektuje změny vnějších i vnitřních podmínek a současnou realitu.

**Datum vydání: VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher